The Septuagint: What It Is and Why It Matters

Deze recente publicatie is een van de meest toegankelijke inleidingen op de Septuagint. Op overzichtelijke wijze leggen de schrijvers uit wat de Septuagint is, hoe ze is ontstaan en wat haar typische eigenschappen zijn. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van talrijke voorbeelden.