The Septuagint: What It Is and Why It Matters

The Septuagint
Titel: The Septuagint
Gepubliceerd: 2021
Aantal pagina's: 176
Iedereen heeft weleens het woord 'Septuagint' of 'Septuaginta' horen vallen. Soms kom je het woord tegen in een bijbelcommentaar of in voetnoten in een studiebijbel. Waarom is die Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, zo belangrijk? In deze inleiding tot de Septuagint verduidelijken Gregory R. Lanier en William A. Ross de oorsprong, de overlevering en de taal van deze Griekse versie van het Oude Testament. Door de betekenis van de Septuagint voor zowel…

Waarom bevelen wij dit boek aan? 

The Septuaginta: What It Is and Why It Matters is één van de beste inleidingen op de Septuagint die ik heb gezien. In 216 pagina’s maken de lezers op een zeer toegankelijke manier kennis met de Septuagint. Maar daarnaast laten de auteurs ook overtuigend zien wat de actuele relevantie is van de Septuaginta voor de hedendaagse bestudering van de Bijbel. De inleiding is duidelijk genoeg om als eerste kennismaking met de Septuagint te dienen, terwijl de 255 voetnoten door het hele boek heen voldoende stof bieden tot verdere studie voor wie dat wil.

Het boek bevat twee hoofdsecties, wat de titel al doet vermoeden: 1) Wat is de Septuagint? en 2) Waarom doet de Septuagint ertoe? Het eerste deel bestaat uit vier hoofdstukken die gewijd zijn aan het beschrijven van de Septuagint vanuit verschillende invalshoeken:

  • de eerste twee hoofdstukken gaan over de oorsprong van de Septuagint en hoe men ertoe kwam om te spreken over de ‘Septuaginta’, terwijl zij ook uitleggen dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als de Septuagint;
  • het derde hoofdstuk geeft een overzicht van de kenmerken van het Griekse Oude Testament door de onderliggende vertaalfilosofie en -methoden te bespreken, evenals de stijl en het register;
  • het vierde hoofdstuk beschrijft hoe de Septuagint zich ontwikkelde door middel van revisies en recensies.

Veel lezers zullen het tweede deel het meest interessante deel van het boek vinden: waarom is de Septuagint van belang? Heeft de Septuagint nog enige betekenis voor vandaag? En alleen voor geleerden of ook voor predikanten en leken? Daarom bespreken de auteurs in dit deel drie onderwerpen:

  • hoofdstuk vijf bespreekt de relevantie van de Septuagint voor studie van het Oude Testament. Eén aspect is het feit dat de Septuagint meer teksten bevat dan het Hebreeuwse Oude Testament, terwijl de Septuagint vanuit een ander perspectief kan worden gezien als een vroege interpretatie van het Hebreeuwse Oude Testament;
  • hoofdstuk zes behandelt dezelfde kwestie voor het Nieuwe Testament. De Septuagint heeft ontegenzeggelijk het Nieuwe Testament op vele manieren beïnvloed. Maar betekent dit dat we de Septuagint moeten zien als ‘de Bijbel’ van de schrijvers van het Nieuwe Testament en de vroege kerk?
  • hoofdstuk zeven geeft tenslotte antwoord op de vraag wat voor soort gezag de Septuagint heeft. Daartoe maken de auteurs een nuttig onderscheid tussen 1) normatief gezag, 2) afgeleid gezag, en 3) interpretatief gezag.

Het boek is doorspekt met interessante voorbeelden die de relevantie van de studie van de Septuagint voor vandaag de dag laten zien. Voor leken vind ik vooral de Appendix met ‘Ten Key Questions about the Septuaginta’ interessant, die dient als een beknopte samenvatting (8 pagina’s) van de belangrijkste aspecten van de Septuagint en de studie daarvan. Dit gedeelte geeft ook een kleine bibliografie (13 titels) van aanbevolen bronnen voor verder onderzoek van de onderwerpen die in het boek worden besproken.

Het enige aspect dat ik mis in deze inleiding is een discussie over hoe de brontekst van de Septuagint zich verhoudt tot de Masoretische Tekst van het Hebreeuwse Oude Testament. Met name in vergelijking met wat we vinden in de Dode Zee Rollen. Hadden de Septuagint vertalers toegang tot een veel oudere Hebreeuwse tekst dan de MT? Deze vraag is van grote invloed op hoe mensen de autoriteit van de Septuagint beoordelen. Niettemin hebben we met dit boek een prachtige introductie op de Septuagint.

nl_NLNederlands

De nieuwe Logos 9 is uit

Speciale aanbieding

10% korting op je Logos 9 basispakket!
+
5 extra gratis boeken naar keuze