Einstein

SMART Tags: gebruik Logos in MS Word!

Bijbelteksten opzoeken is verleden tijd met Logos SMART tags! Je typt in Word een Bijbelverwijzing, bijv. Gal. 3:1, en zonder Word te verlaten kun je de tekst van dat vers uit Logos importeren.
Maar dat is niet alles …