A Week in the Life of a Roman Centurion

A Week in the Life of a Roman Centurion is een meeslepende historische roman over een Romeinse officier in Nieuwtestamentische tijd.